Nota prawna

KWRP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Ksawerów 21, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000062645, zidentyfikowana pod numerem NIP: PL 5213127796, posiada kapitał zakładowy 60 000,00 zł wpłacony w całości i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON pod numerem 017188743.

c4b spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Ksawerów 21, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00001458479, zidentyfikowana pod numerem NIP: PL 5213331918, posiada kapitał zakładowy 60 000,00 zł wpłacony w całości i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON pod numerem 017188750.

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone. Serwis zawiera elementy chronione prawem autorskim, może zawierać znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik ma prawo korzystania z serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. KWRP nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na stronach internetowych, do których odnośniki publikuje w swoim serwisie. Prezentowane w serwisie internetowym produkty, usługi itp. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. KWRP zastrzega możliwość modyfikacji powyższych zastrzeżeń w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania.