Dlaczego KWRP?

Dlaczego  KWRP a nie:

  • księgowość najtaniej
  • księgowość za darmo
  • księgowość gratis
  • księgowość taniej niż za darmo?


Dlatego, że:

  • W KWRP jest rzetelnie.
  • W KWRP księgi prowadzą i nadzorują doradcy podatkowi, którzy gwarantują ich prawidłowość oraz rozwiązują problemy postawione przez klienta
  • W KWRP nie pobieramy opłaty „za księgę rachunkową” lecz za prowadzenie księgowości spółki w imieniu klienta i związane z tym doradztwo.
  • W KWRP zapewniamy lojalność i zaufanie.


Księgowość spółki to jej obraz, wynik sformalizowanego spojrzenia na całość jej spraw.

Zasady tego spojrzenia służą przede wszystkim dwóm celom – biznesowemu oraz podatkowemu.

Rozumiejąc potrzeby Zarządów spółek, wspólnie z nimi kształtujemy ten obraz, mając na względzie wizerunek spółki i rzetelną prezentację jej sytuacji oraz potencjalne i rzeczywiste zagrożenia.

Działamy  w poczuciu przestrzegania prawa zarówno z naszej strony jak i ze strony Zarządów podmiotów powierzających nam sprawy. Jeżeli dostrzeżemy w tym zakresie ryzyko po stronie Zarządu, naszym obowiązkiem jest zwrócić na nie uwagę i zaproponować odpowiednie rozwiązania.