Dowiedz się więcej >

Usługi

Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (także dla podmiotów w likwidacji)
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów i innych ewidencji
 • Rozliczenia podatkowe z najmu i dzierżawy

Więcej…

Doradztwo podatkowe

 • Porady i opinie – kompleksowe podejście do tematu
 • Reprezentacja wobec organów podatkowych

Więcej…

Rejestracja i obsługa spółek

 • Planowanie formy odpowiedniej do przedsięwzięcia
 • Proces rejestracji
 • Siedziba
 • Gotowe spółki
 • Wsparcie w utrzymaniu ładu korporacyjnego

Więcej…

Kadry i płace

 • Kadry -  pełna obsługa - teczki osobowe, inne dokumenty
 • Płace – naliczanie, dyskrecja
 • Alternatywne formy zatrudnienia – dobór umów i ich rozliczanie
 • Umowy autorskie

Więcej…

Likwidacja spółek

 • Planowanie i monitoring procesu likwidacji
 • Wsparcie dla likwidatora
 • Reprezentacja wobec organów podatkowych
 • Zapewnienie siedziby
 • Zapewnienie likwidatora

Więcej…