Co zyskujesz

Oszczędność czasu

Rozwijasz firmę i nie wiesz, że kontakty z urzędami wymagają czasu – bo powierzyłeś je KWRP

Wygoda

Przechowujemy, zabezpieczamy i archiwizujemy Twoje dokumenty i dane. Zapewniamy do nich dostęp na każde Twoje żądanie, dbając o zachowanie poufności.

Outsourcing

Twoja firma może rosnąć - nasze usługi dostosowujemy na bieżąco do rozmiarów prowadzonej przez Ciebie działalności. Częste zmiany przepisów wymagają odpowiednio szybkiego przetwarzania informacji, a to wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry, co wiąże się ze stałymi, wysokimi nakładami na realizację tych zadań siłami wewnętrznymi. Zawarcie umowy outsourcingowej przez przedsiębiorstwo z firmą zewnętrzną gwarantuje co najmniej ten sam zakres realizacji procesów księgowo-podatkowych, jak w wariancie realizacji wewnętrznej, lecz po istotnie niższych kosztach.

Wsparcie ekspertów

Zajmujemy się prawem podatkowym i bilansowym od ponad 15 lat:

  • Doradzamy w bieżącym prowadzeniu działalności,
  • Skutecznie wspieramy Zarządy Spółek i Właścicieli w podejmowaniu strategicznych decyzji,
  • Sporządzamy opinie podatkowe
  • Analizujemy skutki podatkowe planowanych operacji gospodarczych
  • Opiniujemy umowy w aspekcie podatkowym

Zobacz także: